Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wydanie skierowania do publicznych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Jurkach i Nowym Mieście n/Pilicą

terminy, dokumenty, podstawy prawne.
Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do Starostwa:
- podanie Rodziców lub opiekunów o przyjęcie dziecka do szkoły,
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego,
- podanie o przyjęcie do internatu.
Opłaty:
Bez opłat.

Miejsce złożenia dokumentów:
starostwo Powiatowe w Grójcu, Wydział Edukacji, ul. Piłsudskiego 59, pokój 38.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Grójcu,
tel. 664-3794, 664-3751 wewn. 51, 52.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:
Ośrodki nasze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w szczególnych przypadkach w stopniu umiarkowanym.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do Ośrodka:
- 1 zdjęcie,
- poświadczenie o zameldowaniu dziecka,
- numer PESEL dziecka,
- zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,opinia pedagogiczna z obowiązującą dokumentacją szkolną,
- dokumentacja medyczna: karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia,
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego,
- oświadczenie rodziców o stanie rodziny i dochodach dla celów ustalenia odpłatności za wyżywienie ucznia w stołówce internatu.
- wniosek o skierowanie do placówki.


Podstawa prawna:
- § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnegolub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 114; z 2003r. Nr 23 poz. 192).


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 30.01.2004 r., godz. 10.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.01.2004 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.01.2004 r., godz. 10.46NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3539 razy.