Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin (w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości wojewody lub ministra właściwego ds. środowiska)

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG) (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 4 pkt 3 i art. 50 ust. 2 ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. Nr 62, póz.627 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

* wniosek o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin, sporządzony zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 PGG.

Do wniosku dołącza się załączone w 1 egz.:

1. projekt prac geologicznych,
2. informację zgodną art. 49 ust. 3 Prawa ochrony środowiska.

Opłaty:

- wniosek - 5,0 zł + 0,50 zł za każdy różny załącznik, w znakach skarbowych na wniosku,
- decyzja - 600 zł płatna na konto

oraz opłata koncesyjna ustalana w zależności o od wielkości powierzchni objętej koncesją, czasu, na jaki została wydana oraz stopnia szkodliwości dla środowiska.

Czas rozpatrzenia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Wniosek jest opiniowany przez gminę, wojewodę i okręgowy urząd górniczy.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji - odwołanie służy do Wojewody w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2003 r., godz. 11.20NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3766 razy.