Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych (w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości wojewody lub ministra właściwego ds. środowiska)

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna:

Art.33, 103 ustawy z dnia 04.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG) (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:

* wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych.

Do wniosku dołącza się 4 egz. projektu prac geologicznych (sporządzony przez uprawnionego geologa).

Wymagane jest przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na terenie, której planowane są prace geologiczne oraz uzgodnienia miejsca ewentualnego zrzutu wód z pompowań hydrogeologicznych.

Opłaty:

- wniosek - 5,0 zł + 0,50 zł za każdy różny załącznik, w znakach skarbowych na wniosku
- decyzja nie podlega opłacie skarbowej

Czas rozpatrzenia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Wniosek jest opiniowany przez gminę.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Wojewody w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2003 r., godz. 11.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3820 razy.