Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zgoda na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 8.06.2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn.zm. Dz.U.Nr 46, poz. 392 z 2003r) oraz art. 14 ustawy z 8.09.1991r o lasach (Dz.U.Nr 56 poz. 679 z 2000r)

* wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia.

Wniosek powinien zawierać:

- wykaz powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia,
wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami zawierającymi numery działek i ich położenie,
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia zalesienia,
- opinia wójta, burmistrza o możliwości zalesienia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Opłaty:

- wniosek - 5,0 zł + 0,50 zł za każdy różny załącznik, w znakach skarbowych na wniosku,
- decyzja nie podlega opłacie skarbowej.

Czas rozpatrzenia sprawy:

Do 60 dni od daty otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2003 r., godz. 11.14NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3997 razy.