Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uzgodnienie projektu budowlanego i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna:

Art. 48 ust. 4, art. 378 ust. 1 ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

* wniosek

Do wniosku dołącza się:

1. projekt budowlany,
2. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub, jeśli sporządzenia raportu nie jest wymagane, informację zawierającą dane określone w art. 49 ust. 3 POŚ, -zał. w 2 egz.

Opłaty:

- wniosek - 5,0 zł + 0,50 zł za każdy różny załącznik, w znakach skarbowych na wniosku
- decyzja nie podlega opłacie skarbowej

Czas rozpatrzenia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2003 r., godz. 11.10NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3822 razy.