Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Pozwolenia zintegrowane

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna:

Art. 181 ust. 1, art. 201, art. 378 ust. 1 ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty:

* wniosek spełniający wymagania określone w art. 184 ust. 2-4 oraz w art. 208 ust. 1 i 2, z uwzgl. wymagań wynikających z art. 202 POŚ.

Do wniosku dołącza się:
- wykonaną przez akredytowaną jednostkę ocenę zgodności z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z najlepszej dostępnej techniki dla instalacji, która jest przedmiotem wniosku, ile wymagania te nie zostały określone w rozporządzeniu ministra właściwego w sprawach ochrony środowiska. - zał. 2 egz.

Opłaty:

- wniosek - 5,0 zł + 0,50 zł za każdy różny załącznik, w znakach skarbowych na wniosku
- decyzja – opłata rejestracyjna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04.11.2002r (Dz.U.Nr 190, poz. 1591)

Czas rozpatrzenia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2003 r., godz. 11.09NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3790 razy.