Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna:

Art. 180 pkt 5, art. 234, art. 378 ust. 1 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.) w powiązaniu z § 3 pkt 11 lit. o rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 179, poz. 1490).

Wymagane dokumenty:

* wniosek spełniający wymagania określone w art. 184 ust. 2-4 oraz w art. 235 z uwzgl. art. 236 POŚ

Opłaty:

- wniosek - 5,0 zł + 0,50 zł za każdy różny załącznik, w znakach skarbowych na wniosku
- decyzja - 2000 zł płatna na konto:

Czas rozpatrzenia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2003 r., godz. 11.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3758 razy.