Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

"Kompleksowa" decyzja w zakresie gospodarki odpadami.

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna:

Art. 31 ust. 1 i 4, art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UOO ) (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty:

* wniosek (a) o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na: odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów, odpowiadający warunkom określonym w art. 184 ust. 2-3 POŚ

oraz:
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeśli nie jest osobą fizyczną),
2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3. streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
4. dokumentacja zgodna z art. 18 ust. 1, z uwzgl. danych określonych w art. 18 ust. 2, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 4 UOO,

lub

* w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych do 1 tony rocznie - wniosek (b) o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem zezwolenia na: odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów, odpowiadający warunkom określonym w art. 20 art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 4 UOO -zał. w 2 egz.

Opłaty:

- wniosek (a) - 5,0 zł + 0,50 zł za każdy (różny) załącznik, w znakach skarbowych na wniosku;
decyzja - 2000 zł płatna na konto

- lub wniosek (b) - 5,0 zł + 0,50 zł za każdy (różny) załącznik, w znakach skarbowych na wniosku
decyzja – 600 zł płatna na konto.

Czas rozpatrzenia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy (wniosek jest opiniowany przez gminę).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2003 r., godz. 10.59NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3760 razy.