Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Pozwolenia wodnoprawne

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145)


Wymagane dokumenty:

* wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (druk wniosku w załączniku)

Do wniosku dołącza się następujące załączniki w 2 egz.:

1. operat wodnoprawny, (zgodny z art. 132 – ustawy Prawo wodne),
2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub jeśli nie jest ona wymagana na podstawie odrębnych przepisów - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3. opis prowadzenia zamierzonej działalności (w języku niespecjalistycznym),
4. dokumentację hydrogeologiczną - w przypadku pozwolenia na pobór wody lub odwodnienia za pomocą otworów wiertniczych,
5. inne dane i dokumenty określone w art. 131 ust. 3 lub 132 Prawa wodnego.

Opłaty:

- za każde pozwolenie wodno-prawne- 217 zł, płatna na konto

Czas rozpatrzenia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy składać do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 28.07.2015 r., godz. 12.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.07.2015 r., godz. 12.43Adam PodemskiEdycja strony
27.11.2012 r., godz. 09.23NieznanyEdycja strony
22.10.2003 r., godz. 10.52NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5517 razy.