Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU, POKÓJ NR 60
UL. J.PIŁSUDSKIEGO 59
05-600 GRÓJEC

tel. 48 665 11 32

DODATKOWE INFORMACJE:

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZINACH

poniedziałek w godzinach 7.30-17.00
wtorek-piątek w godzinach 7.30- 15.30

Obsługa Interesantów z gmin: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy

Tomasz Nowakowski – Naczelnik wydziału
Tel. 48-665 11 35, pokój nr 5
Zbigniew Szymański – Z-ca Naczelnika
Tel. 48 665 11 32

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INTERNETOWEJ REZERWACJI TERMINU WIZYTY. Aby skorzystać z dostępnych usług online użyj następującego linku : http://kolejka.grojec.pl/. Link

Mieszkańców gminy Warka w zakresie wydawania praw jazdy oraz rejestracji pojazdów zapraszamy do Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Warce
ul. Warszawska 45
05-660 Warka (budynek CESiR)
tel./fax 48 667 48 17
e-mail: komunikacja.warka@poczta.internetdsl.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

FILIA WYDZIAŁU OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZINACH

poniedziałek w godzinach 7.30-17.00
wtorek-piątek w godzinach 7.30- 15.30

Bogusława Guba – Inspektor
Krzysztof Pawelczyk – Inspektor tel./ fax 48 667 48 17WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTÓRÓW NAUKI JAZDY

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami, lewy profil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- świadectwo posiadania wymaganego co najmniej średniego wykształcenia,
- posiadanie prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;

b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w upoważnionej jednostce,
- pozytywny wynik egzaminu przed komisja powołaną przez wojewodę,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

stwierdzające nie karalność za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Opłaty

wpis do ewidencji (wydanie legitymacji instruktora): 50,00 zł.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Wydział Komunikacji i Zdrowia
Wprowadził:Nieznany, data: 28.07.2003 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Anna Kasprzyk, data: 04.10.2016 r., godz. 09.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2016 r., godz. 09.13Anna KasprzykEdycja strony
07.12.2015 r., godz. 15.17Adam PodemskiEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 15.29NieznanyEdycja strony
13.06.2014 r., godz. 10.21NieznanyEdycja strony
25.01.2013 r., godz. 09.31NieznanyEdycja strony
25.01.2013 r., godz. 09.26NieznanyEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.26NieznanyEdycja strony
14.02.2012 r., godz. 14.39NieznanyEdycja strony
28.07.2003 r., godz. 11.55NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4061 razy.