Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU, POKÓJ NR 60
UL. J.PIŁSUDSKIEGO 59
05-600 GRÓJEC
e-mail: rejestracja@grojec.pl
tel. 48 665 11 31
tel./fax 48 665 11 31

DODATKOWE INFORMACJE:

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZINACH

poniedziałek w godzinach 7.30-17.00
wtorek-piątek w godzinach 7.30- 15.30

Obsługa Interesantów z gmin: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy

Tomasz Nowakowski – Naczelnik wydziału
Tel. 48-665 11 35, pokój nr 5
Zbigniew Szymański – Z-ca Naczelnika
Tel. 48 665 11 32, pokój nr 59
Anna Jakubczak – Inspektor, pokój nr 60
Aneta Jaroszkiewicz – Inspektor, pokój nr 60 tel. 48 665 11 31
Małgorzata Korzenko –Inspektor, pokój nr 60 tel./fax 48 670 44 13
Agnieszka Pruszkowska – Inspektor, pokój nr 60 e-mail: rejestracja@grojec.pl
Tamara Siwkowska – Inspektor, pokój nr 60

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INTERNETOWEJ REZERWACJI TERMINU WIZYTY. Aby skorzystać z dostępnych usług online użyj następującego linku : http://kolejka.grojec.pl/. Link

Mieszkańców gminy Warka w zakresie wydawania praw jazdy oraz rejestracji pojazdów zapraszamy do Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Warce
ul. Warszawska 45
05-660 Warka (budynek CESiR)
tel./fax 48 667 48 17
e-mail: komunikacja.warka@poczta.internetdsl.pl

DODATKOWE INFORMACJE:
FILIA WYDZIAŁU OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZINACH

poniedziałek w godzinach 7.30-17.00
wtorek-piątek w godzinach 7.30- 15.30


Bogusława Guba – Inspektor
Krzysztof Pawelczyk – Inspektor tel./ fax 48 667 48 17


WPIS DO REJESTRU PRZEDSIEBIOROCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

firmę przedsiębiorcy;
numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
adres stacji kontroli pojazdów;
zakres badań;
imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i
nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty

opłata skarbowa 412 zł.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Wydział Komunikacji i Transportu
Wprowadził:Nieznany, data: 28.07.2003 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Anna Kasprzyk, data: 19.01.2017 r., godz. 08.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2017 r., godz. 08.18Anna KasprzykEdycja strony
04.10.2016 r., godz. 09.15Anna KasprzykEdycja strony
04.10.2016 r., godz. 09.13Anna KasprzykEdycja strony
07.12.2015 r., godz. 15.15Adam PodemskiEdycja strony
13.06.2014 r., godz. 10.17NieznanyEdycja strony
25.01.2013 r., godz. 09.24NieznanyEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.26NieznanyEdycja strony
14.02.2012 r., godz. 14.31NieznanyEdycja strony
28.07.2003 r., godz. 11.53NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3942 razy.