Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

dotyczy dotacji wypłacanych na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w szkołach, które prowadzą kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą.

Zgodnie z treścią art. 80 ust. 8 i 9 oraz art. 90 ust. 8 i 9 znowelizowanej ustawy, niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne otrzymują dotację na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który przed okręgową komisją egzaminacyjną zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, pod warunkiem:
1. podania organowi właściwemu do udzielania dotacji planowanej liczby słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji,
2. udokumentowania zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 25.09.2012 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.09.2012 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2012 r., godz. 10.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2177 razy.