Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz aktualnych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert jeszcze nie minął)

Remont drogi powiatowej nr 1104 W Falęcice – Nowe Miasto. Zakres robót: odcinek o długości 650,00 mb, msc. Nowe Miasto ul. Ogrodowa.

Data składania ofert: 28.02.2018 r., godz. 12.00Przebudowa drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto poprzez budowę chodnika przez wieś Dębnowola. Zakres robót odcinek o długości 1100,00 mb

Data składania ofert: 28.02.2018 r., godz. 12.00„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania do pracowni szkolnych” w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X

Data składania ofert: 05.03.2018 r., godz. 10.00

Strona oglądana: 387481 razy.